SfU - stiftelse som stöder forskning om uppfinnande

 

SfU står för Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet
Stiftelsen etablerades 1990, och delar årligen ut runt cirka 100 000 kronor till vetenskaplig forskning om uppfinnandets villkor. Vad som kan stödjas av stiftelsen framgår av stadgarna

 

Harald Romanus

Stiftelsen grundades av uppfinnaren och uppfinnarfrämjaren Harald Romanus. Han själv och hans framlidna maka, Aina, donerade ett startkapital till Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhetDe ville stimulera till "vetenskaplig forskning om uppfinnandets betingelser för att främja samhällets satsningar på uppfinnandet som en väsentlig del i den teknisk-industriella utvecklingen".