Harald Romanus - vem var han?

Harald Romanus (1904 - 1996) var en av förgrundsgestalterna för svensk innovation. Hans hjärtefråga var att stödja uppfinnare och främja deras villkor. Hans engagemang gav avtryck i Sverige, men också internationellt.

Harald Romanus var själv uppfinnare. Hans flyglarmsystem kunde installeras i Stockholm vid tiden för andra världskriget. Tillsammans med kusinen och sedermera Nobelpristagaren i fysik Hannes Alfvén utvecklade han Trocotron-röret 1945, en komponent som var en viktig del i utvecklingen av de tidiga datorerna.  Han var chef för Svenska Uppfinnarkontoret, från starten 1947 och tjugo år framåt. När STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling, en av föregångarna till dagens NUTEK) bildades 1968 ledde Harald Romanus verksamheten att ge stöd och råd till uppfinnare.

harald romanus 

Harald Romanus
(ur familjens fotoalbum)

 Här kan du läsa mer om Harald Romanus

2004 skulle Harald Romanus ha fyllt 100 år. När SfU högtidlighöll detta med ett seminarium, visade brorsonen och styrelseledamoten Bertil Romanus bilder ur familjearkivet. Här kan du se dem:

Harald Romanus - Familjen - Arbetet- Fritiden