Hur gör jag?

Om Du har bestämt Dig för att söka medel från SfU skall Du formulera en ansökan, där följande frågor skall behandlas i rimlig omfattning:

Det finns inga särskilda blanketter. En ansökan omfattar normalt 3-5 sidor.
Det finns inga särskilda ansökningstider. Stiftelsen fattar beslut löpande under året. 

Ansökan sänds till stiftelsens kansli, c/o Johan Sjösten (se kansli och kontakt i menyn).
Sänd helst ansökan med e-post, eftersom det underlättar stiftelsens hantering. 


Tänk på att stiftelsens resurser är starkt begränsade.
Därför har projektansökningar med en stark fokusering största chansen att erhålla stöd.