Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

NYTT 2024

Romanusfonden har inlett ett samarbete med Stiftelsen Skapa 

Kommunikationspris till minne av Harald Romanus ….. läs mer

Välkommen till 


Romanusfonden eller Stiftelsen för främjande av Uppfinnarverksamhet, som

stöder forskning och information om uppfinnandet med syftet att få samhället att främja uppfinnandet som en del i den industriella utvecklingen. Se den ursprungliga stadgan.


Stiftelsen etablerades 1990, och delar årligen ut runt cirka 100 000 kronor till forskning om uppfinnandets villkor med syftet att få samhället att vidta åtgärder som bättre nyttiggör uppfinnandet i den industriella utvecklingen. Vad som kan stödjas av stiftelsen framgår av stadgarna, samt den  inriktning som styrelsen har tillämpat.


Från och med 2004 har Romanusfonden fått en delvis ändrad inriktning genom samarbetet med Stiftelsen Skapa. Läs mer här…


Harald Romanus


Stiftelsen grundades av uppfinnaren och uppfinnarfrämjarenHarald Romanus. Han själv och hans framlidna maka, Aina, donerade ett startkapital till Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet. De ville stimulera till "vetenskaplig forskning om uppfinnandets betingelser för att främja samhällets satsningar på uppfinnandet som en väsentlig del i den teknisk-industriella utvecklingen".


Presentation av Harald Romanus