Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Hur gör jag?


Om Du har bestämt Dig för att söka medel från SfU skall Du formulera en ansökan, där följande frågor skall behandlas i rimlig omfattning:


Problemformulering 


Tidigare kända fakta 

Sökandens bakgrund och erfarenheter av området 

Projektarbetets innehåll (vad skall göras?) 

Tid och resurser 

Hur mycket medel söks 

Ange eventuella andra finansiärer 


Ange hur resultaten kan spridas 


Det finns inga särskilda blanketter. En ansökan omfattar normalt 2-5 sidor.

Det finns inga särskilda ansökningstider. Stiftelsen fattar beslut löpande under året. 


Ansökan sänds till stiftelsens kansli, c/o Johan Sjösten (se kontakt och styrelse i menyn).

Sänd helst ansökan med e-post, eftersom det underlättar stiftelsens hantering. 


Tänk på att stiftelsens resurser är starkt begränsade.

Därför har projektansökningar med en stark fokusering största chansen att erhålla stöd.