Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

Hur gör jag?


Om Du har bestämt Dig för att söka medel från SfU skall Du formulera en ansökan, där följande frågor skall behandlas i rimlig omfattning:Ange hur resultaten kan spridas 


Det finns inga särskilda blanketter. En ansökan omfattar normalt 2-5 sidor.

Det finns inga särskilda ansökningstider. Stiftelsen fattar beslut löpande under året. 


Ansökan sänds till stiftelsens kansli, c/o Johan Sjösten (se kansli och kontakt i menyn).

Sänd helst ansökan med e-post, eftersom det underlättar stiftelsens hantering. 


Tänk på att stiftelsens resurser är starkt begränsade.

Därför har projektansökningar med en stark fokusering största chansen att erhålla stöd.


Om Du däremot är intresserad av att nominera kandidater till Skapa-Kommunikationspris så gör du det via Skapas hemsida.  Läs mer här.