Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Kontakt


Stiftelsens kansli hanteras av Johan Sjösten.


Har du frågor, kan du ställa dem till honom per e-post eller per telefon. Han tar också emot din ansökan om medel från SfU/Romanusfonden.


Telefon till Johan:  0709 - 412941


E-post

info/at/romanusfonden.org

Byt ut (at) mot @ i e-postadressen


Kansli


SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

eller


Romanusfonden

c/o Johan Sjösten

Storgatan 35, 411 38 Göteborg


Bankgiro 5430-6634


Styrelsen i SfU/Romanusfonden


Stiftelsens styrelse:Torbjörn Larsson, ordförande; Johan Sjösten, sekreterare; Charlotte Norrman, ledamot; Bertil Romanus, ledamot; Wanja Bellander, ledamot.


Två av de initialt mest drivande krafterna i styrelsen var Torkel Wallmark och Einar Nyrén. De formade i många avseenden stiftelsens verksamhet och inriktning i enlighet med stiftarens intentioner. En annan drivande kraft har Sam Nilsson varit som mångårig ordförande i styrelsen. I början var även Hålan Lans med i styrelsen.